1 5-letna garancija vključuje poškodbe zaradi napak materiala in/ali napak, nastalih v proizvodnji. V kolikor bi nastala takšna škoda, bo podjetje TRUMPF Power Tools prevzelo stroške za popravilo in brezplačno zamenjavo okvarjenih delov ali celotnega orodja (če bo potrebno, tudi z novim modelom). Zamenjani deli ali orodja postanejo naša last.

2 Iz 5-letne garancije so izključeni čistilec naležnih letev TruTool TSC 100, baterije za
ponovno polnjenje, polnilne naprave, pribor in obrabni deli in tudi poškodbe zaradi običajne obrabe ali neprimernega ravnanja z orodjem.

3 Podaljšana 5-letna garancija ne velja, če so bile izvedene nepravilne spremembe ali nepravilna servisna dela ali pa če so bili uporabljeni deli, pribor ali potrošni material tretjega proizvajalca. V teh primerih podjetje TRUMPF ne zagotavlja garancije za nastale posledice.

4 Garancijski zahtevki se priznajo samo, če je orodje dostavljeno v celoti na pooblaščeni servisni center TRUMPF v vaši državi. Seznam pooblaščenih servisnih centrov TRUMPF najdete na spletni strani www.warranty-powertools.trumpf.com. V primeru uveljavljanja garancije Vas prosimo, da pošljete orodje skupaj z dokazilom o nakupu, potrdilo o garanciji in kratek opis napake.

5 Odobritev garancijskih storitev ne pomeni podaljšanja garancije niti ne zaznamuje
začetka novega obdobja garancije.

6 5-letno garancijsko obdobje velja samo v državah, navedenih na spletni strani www.warranty-powertools.trumpf.com.

7 Garancija ne vpliva na pravne ali dogovorjene garancijske zahtevke.

Spremembe storitev:
Podjetje TRUMPF si pridržuje pravico do spremembe garancijskih pogojev. Te spremembe nimajo vpliva na garancijske zahtevke, vložene pred spremembami.

Druge določbe:
Veljajo tudi ustrezni pogoji poslovanja.
Če je naročnik trgovec, je za vse spore, ki neposredno ali posredno izhajajo iz
pogodbenega razmerja, edino pristojno sodišče v mestu sedeža podjetja TRUMPF Grüsch AG, CH-7214 Grüsch, Švica. Vendar pa ima podjetje TRUMPF pravico vložiti tožbo tudi v mestu, kjer ima sedež naročnik. Velja švicarsko pravo.